unnamed-2-1.jpg
Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Capitală își sărbătorește azi cea de-a 75-a aniversare. În contextul pandemiei, Consiliul Elevilor nu a putut organiza tradiționalul târg caritabil care aduna de fiecare dată elevii și părinții în curtea liceului, dar n-au ezitat să-și manifeste sentimentul de mândrie că sunt elevii acestei instituții educaționale.

„La ceas aniversar, aduc un respectuos omagiu tuturor dascălilor frumoși sufletește care au slujit și slujesc în această instituție, elevilor dragi, părinților, partenerilor care susțin liceul în demersurile sale! Vă doresc un an prietenos, clădit cu temeinicie plin de învățătură, seriozitate și profesionalism, în care viitorul să reflecte elanul creator, reușita și succesul”, comunică directoarea liceului, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb.

În același context, președinta Consiliului Elevilor, Daniela Cristian, spune că ziua de 27 Octombrie este ziua în care liceul lor prinde viață și se bucură de o nouă aniversare

„Cu acest prilej, mulțumim doamnei director Tatiana Nagnibeda Tverdohleb, din partea întregului colectiv, al părinților, absolvenților și elevilor pentru munca depusă zilnic la dezvoltarea și asigurarea calității educației, profesorilor care muncesc cu dăruire și mereu sunt «aici» să ne-ajute, să ne ridice, să ne ofere încredere  și curajul de a crea un nou început, părinților și elevilor pentru efortul depus la dezvoltarea liceului”, scrie Daniela în urarea ei.

Din istoricul liceului se subliniază următoarele evenimente importante:

# Octombrie 1926 – în apropierea gării Visterniceni din Chișinău, în suburbia Poșta Veche, într-o căsuță cu un etaj și jumătate, cu cinci odăi, două sobe, ia naștere o școală primară mixtă din Poșta Veche, Petricani, Visterniceni. Vârsta copiilor era de 7-13 ani. Director al școlii e numit E. Șnaiderman.
# 1945 – este reorganizată în școală de 7 ani.
# 1954 – este dată în exploatare o clădire cu trei etaje, o școală pentru 400 de locuri, cu săli spațioase, luminoase, cu o mică bibliotecă, cantină, cazangerie, prima clădire cu un etaj din cartier;
# 1958 – primește statut de școală medie;
# 1962 – este dat în exploatare al doilea bloc cu patru etaje pentru încă 250 de locuri;
# 1965 – în școală studiază 1402 elevi;
# 1988 – prin Hotărârea Sovietului de Miniștri al RSSM școlii se conferă numele ilustrului savant și scriitor B.P.  Hașdeu;
# 1998 – se deschide prima clasă liceală;
# 2002 – în liceu studiază 1126 de elevi, organizați în 45 de complete de clase, 5 clase liceale, dintre care 5 clase  cu profil “limbi moderne”, 5 cercuri extrașcolare, 76 cadre didactice;
# 01.09.2002 – prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, Nr. 992 din 23.07.2002 se conferă școlii nr. 20  statutul de Liceul Teoretic purtând numele remarcabilei personalități „Alexandru Ioan Cuza”;
# Actualmente  în liceu își fac studiile 1165 elevi încadrați în 42 de clase, dintre care 4 clase sunt cu profil estetic (arte plastice; coreografice; teatru).

Cei 1165 de elevi și 62 de profesori de la Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” sunt mândri de faptul că instiția lor poartă numele marelui domnitor și om politic.

Preluat de la: diez.md