act.jpg
Poliția de frontieră a publicat un mic ghid cu referire la deteriorarea actelor de călătorie. Conform autorităților, dacă documentul de călătorie este deteriorat și se încadrează în categoria actelor nevalabile, acesta trebuie predat autorității emitente și perfectat un nou document.

Care acte sunt considerate nevalabile?

# cu ajutorul cărora nu poate fi identificat titularul;
# modificate nelegitim sau cele ce urmează a fi modificate;
# în care lipsesc unele date reglementate legal sau care nu corespund adevărului;
# al căror termen de valabilitate a expirat;
# ce nu corespund statutului juridic al titularului;
# ce conţin numărul de identificare de stat al persoanei fizice şi ai căror titulari au renunţat la acest număr şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei.

Dacă sunteți peste hotare, trebuie să vă adresați Ambasadei sau Consulatului Republicii Moldova în țara respectivă, pentru a perfecta un alt document de călătorie.

Preluat de la: diez.md