74234769_769494646836974_8958240888174149632_n.jpg
Tot mai mult auzim în ultimii ani despre obligația de respectare a proprietății intelectuale, a dreptului de autor și a drepturilor conexe, despre posibilitatea de valorificare a creațiilor și necesitatea de achitare a remunerației. Autorul este cel care creează opera, beneficiind de protecția dreptului de autor asupra operei sale din momentul creării acesteia.

Dreptul de reproducere reprezintă unul dintre drepturile exclusive ale autorului, acesta fiind în drept să efectueze, să permită sau să interzică valorificarea creației sale.

Articolul 2 din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională prevede dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice reproducerea directă sau indirectă, temporară sau permanentă, prin orice mijloace și în orice formă, în totalitate sau în parte:

(a) pentru autori, a operelor lor;

(b) pentru artiștii interpreți sau executanți, a fixărilor interpretărilor sau execuțiilor lor;

(c) pentru producătorii de fonograme, a fonogramelor lor;

(d) pentru producătorii primelor fixări ale filmelor, cu privire la originalul și copiile filmelor lor;

(e) pentru organismele de radiodifuziune sau televiziune, a fixărilor programelor difuzate de acestea, indiferent dacă difuzările se fac prin fir sau prin aer, inclusiv prin cablu sau prin satelit.

Legea Republicii Moldova privind dreptul de autor și drepturile conexe nu definește reproducerea în totalitate sau în parte, prezentând doar definiția reproducerii, excepțiile și limitările dreptului de reproducere.

Considerentul 33 din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională prevede că ”Dreptul exclusiv de reproducere trebuie să facă obiectul unei excepții având drept scop autorizarea anumitor acte de reproducere temporară, care sunt tranzitorii sau accesorii și constituie o parte integrantă și esențială a unui proces tehnic și al căror scop unic este să permită transmiterea, în cadrul unei rețele între terți, de către un intermediar, sau utilizarea licită a unei opere sau a unui alt obiect protejat. Actele de reproducere avute în vedere nu ar trebui să aibă o semnificație economică de sine stătătoare. În măsura în care îndeplinesc aceste condiții, excepția ar trebui să includă acte care permit navigarea (browsing), precum și realizarea de copii cache (caching), inclusiv cele care permit funcționarea eficientă a sistemelor de transmisie, cu condiția ca intermediarul să nu modifice informația și să nu împiedice utilizarea licită a tehnologiei, recunoscută și folosită pe larg de industrie, pentru a obține date despre utilizarea informației. Utilizarea este considerată licită dacă este autorizată de titularul de drept sau dacă nu este restricționată prin lege.”

Articolul 25 din Legea Republicii Moldova nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe, stipulează că, fără consimțământul autorului sau al altui titular al dreptului de autor şi fără plata remuneraţiei de autor, se permite reproducerea temporară a operelor dacă actele de reproducere:

a) sunt tranzitorii sau ocazionale;

b) constituie o parte integrantă şi esenţială a unui proces tehnologic;

c) urmăresc unicul scop de a facilita:

– transmiterea de către un intermediar în cadrul unei reţele din terţe persoane;

– utilizarea licită a unei opere;

d) nu au o semnificaţie economică de sine stătătoare.

Trebuie de menționat că aceste condiții sunt cumulative, în sensul că neîndeplinirea uneia dintre ele are drept urmare neaplicarea excepției de la dreptul de reproducere.

Unul dintre cel mai răspândit mod de reproducere a creațiilor o reprezintă postările utilizatorilor pe rețelele de socializare. În prezent, rețelele de socializare ocupă o mare parte din timpul nostru. Acestea sunt utilizate, cel mai des, ca instrumente de promovare și de răspândire a informațiilor, facilitând interacțiunea dintre diverse categorii de utilizatori.

Postările noastre sunt diverse și pot include atât preluări de texte, fișiere video, înregistrări, imagini, fotografii, precum și creații proprii. Puțini însă dintre noi se întreabă: ce pot distribui/posta și care sunt drepturile mele în acest caz.

Deși cel mai sigur ar fi să postăm doar conținut creat de noi, având certitudinea că nu aducem vreo atingere drepturilor altor persoane, există situații în care publicăm sau distribuim creații ale altor persoane, fără a avea consimțământul acestora.

De exemplu, conform Condițiilor de utilizare și a Standardelor comunității Facebook, pe Facebook poți să postezi doar conținut care nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altei persoane. Respectiv, fiecare utilizator este atenționat asupra faptului că ar putea folosi conținutul altei persoane pe Facebook dacă a obținut permisiunea pentru acest lucru, de exemplu, achiziționând o licență sau dacă acesta face parte din domeniul public, dacă se face în mod echitabil sau dacă există altă excepție privind drepturile de autor.

Cu toții cunoaștem însă situații în care, imediat după postarea unui clip video, acesta este șters, iar utilizatorul primește un mesaj cu o notificare prin care este informat că acesta reprezintă un conținut protejat prin dreptul de autor al altui utilizator.

După cum am menționat, actele provizorii de reproducere, care sunt tranzitorii sau accesorii și constituie o parte integrantă și esențială a unui proces tehnic și al căror scop unic este să permită transmiterea, în cadrul unei rețele între terți, de către un intermediar sau utilizarea licită a unei opere ori a unui alt obiect protejat și care nu au semnificație economică de sine stătătoare sunt exceptate de la dreptul de reproducere. Această excepție se aplică numai în anumite cazuri speciale care nu intră în conflict cu exploatarea normală a operei sau a altui obiect protejat și nu aduc în mod nejustificat atingere intereselor legitime ale titularului dreptului.

Considerăm că cel mai relevant exemplu în acest caz ar fi Facebook Story – postările de conținut ale utilizatorilor, care durează 24 de ore. Acestea pot conține aceleași elemente ca și în cazul unor simple postări – text, video, foto, înregistrări audio – cu mențiunea că acestea sunt temporare, respectiv constituie acte tranzitorii.

Respectați drepturile de proprietate ale altora și raportați orice încălcare a propriilor drepturi!

Autor: Eugeniu Rusu, Specialist în drept de autor și drepturi conexe

 

Preluat de la: diez.md